Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a https://erotika.shop.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról átlátható és egyértelmű felvilágosítást adjon.

Az Sivák Péter e.v. (a továbbiakban: Üzemeltető) mint közvetítő szolgáltató és a Webshop Logisztika Kft. (a továbbiakban: Eladó, együttesen: Adatkezelők) mint együttes adatkezelők az erotika.shop.hu webáruház (a továbbiakban: webáruház) működtetése során a webáruházban megjelenített termékeket megvásárló érintettek (a továbbiakban: Érintett) adatait kezelik.

Együttes adatkezelésről akkor beszélünk, ha két fél közös műveletekre vonatkozóan közös célok vagy módok szerint kezelik az érintettek adatait. Az Adatkezelők a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott közös célok elérése érdekében működnek együtt és nem önálló adatkezelőként, egyéni céljaik elérésére használják fel az Érintett megrendelés során megadott személyes adatait. Adatait.

A megrendelés során leadott személyes adatok a közvetítő szolgáltató rendszerébe érkeznek be, melyet a megrendelés teljesítése érdekében átad a Webshop Logisztika Kft. részére. Ezen adatok az Érintett neve, címe (termék kiszállítás érdekében) e-mail címe és telefonszáma. Az adatok átadásának célja az Érintett megrendelésének teljesítése.

A webáruház felületén azonban a megrendeléstől eltérő felületen (kapcsolatfelvétel, hírlevél feliratkozás) megadott személyes adatok tekintetében az Üzemeltető önálló adatkezelőnek minősül, az ilyen módon részére megadott személyes adatokat a Webshop Logisztika Kft. részére nem adja át.

Az Érintett a FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK. pontban meghatározott jogait a megrendelés során megadott személyes adataival összefüggésben bármelyik Adatkezelőnél bejelentheti. Törlés kérése, tiltakozás vagy adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén, mind a két adatkezelő rendszeréből törlésre kerülnek az Érintett adatai.

1. ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE

Sivák Péter e.v. (továbbiakban Üzemeltető)
Székhely: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39.
Adószám: 63870451-1-25
Nyilvántartási szám: 7624302
A Működési Engedélyt kiadta: Felsőzsolca Város Jegyzője
Iktató szám: 2607/207 nyilvántartási szám: 6/2007
Statisztika számjel: 63870451
E-mail cím: info@erotika.shop.hu
telefonszám: 36 20 372 7793

Webshop Logisztika Kft. (továbbikaban Eladó)
Székhely: 1097, Budapest Ecseri út 14-16.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-953952
Adószám: 23121076-2-43
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-80611/2014 és NAIH-80612/2014.
Bejegyző cégbíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága,
Levelezési cím: 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.
E-mail cím: info@webshoplog.hu
Adatvédelmi kérdések: adatvedelem@webshoplog.hu
Telefonszám: 06-20-808-9009

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Érintett valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

3.1. Az erotika.shop.hu honlap látogatóinak adatai

3.1.1. Üzemeltető adatkezelése

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Üzemeltető, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) 13/A. § (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az Üzemeltető a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

3.1.2. Külső szolgáltatók adatkezelése

A weboldal html kódja az Üzemeltetőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Google Analitika

Az erotika.shop weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html címen tud részletes felvilágosítást találni.

3.2. Webáruház Regisztráció

A webáruházban való vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de a felhasználónak vásárlás megkönnyítése érdekében, és egyes funkciók elérése érdekében lehetősége van regisztrációt létrehozni.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Kezelt adatok köre: felhasználói azonosító, regisztráció dátuma, időpontja, név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, becenév, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító), a direktmarketing célú megkereséshez és adatkezeléshez adott hozzájárulások, kedvenc termékek és a belépések dátuma, időpontja.

Adatkezelés ideje:

 • az érintett utolsó vásárlásától számított 5 év,
 • vásárlás hiányában az utolsó aktivitástól számított 2év
 • a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a „Számv. tv.” 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.) 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdése.

Regisztrációkor, a felhasználónak nyilatkoznia kell az alább felsorolt adatkezelési tevékenységekről. Ezen nyilatkozatok elfogadása nem feltétele a webáruház regisztrációnak.

3.2.1. Személyre szabott akciók, ajánlatok megjelenítése

Az adatkezelés célja: annak érdekében, hogy a webáruház segíteni tudja a választást, és személyre szabott ajánlatokat tudjon megjeleníteni a felhasználó részére, az oldal figyeli, tárolja és elemzi a felhasználó látogatásait és az oldalon való tevékenységeit

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: a felhasználó látogatásainak ideje, a megtekintett oldalak, megtekintett termékek, az érdeklődési körök, és a felhasználó, oldalon indított keresései.

Az adatkezelés időtartama: a honlap utolsó megtekintésétől számított 120 nap

3.2.2. Hírlevelek és direktmarketing levelek

Webáruházunk hírlevelére feliratkozott felhasználóinkat bizonyos időközönként e-mailben értesítjük a webáruházunk újdonságairól, akcióiról. Amennyiben a felhasználó értesülni szeretne a híreinkről, akciókról, fel kell iratkoznia a hírlevél szolgáltatásunkra, és ezzel egy időben el kell fogadnia a hírlevél küldésre vonatkozó feltételeket. Mindemellett a webáruház– a felhasználók jobb kiszolgálása céljából – figyeli, melyik felhasználó, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználói azonosító, név, e-mail cím, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, levelek megnyitása, kattintás a linkekre.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónap.

3.2.3. Rendszerüzenetek az oldaltól

Az oldal bizonyos esetekben e-mail értesítést küld a felhasználóknak. Értesíti a felhasználót amikor a rendelése lezárásra került, figyelmezteti, ha félbehagyta a vásárlását. Továbbá értesíti a felhasználót, ha a "Kívánságlistára" helyezett termékei újra kaphatók a webáruházban, vagy az árukban változás lépett be.

Az adatkezelés célja: a felhasználó tájékoztatása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A fenti engedélyek bármikor módosíthatóak webáruházunkban, azonosítás után a felhasználói adatok menüpont alatt. vagy az érintett kérheti

 • postai úton: Sivák Péter 3561 Felsőzsolca Rétföld u. 39.
 • email útján az info@erotika.shop.hu címen

3.3. Vásárlás a webáruházban, megrendelés teljesítése (számlázás)

Webáruházunkban lehetőség van regisztrációval, és regisztráció nélküli vásárlásra. Amennyiben a vásárló nem rendelkezik regisztrációval, kizárólag a megrendelés adatai kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: rendelési azonosító, felhasználói azonosító (regisztrált felhasználó esetén) dátum, időpont, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, szállítási mód, a vásárlás adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), és a vásárló számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama: valamennyi adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

A vásárlások tekintetében az Üzemeltető közös adatkezelést végez az Eladóval, ezért a webáruházban leadott rendelések adatai automatikusan továbbításra kerülnek az Eladó felé, aki ezen adatok alapján készíti össze a rendelést, számlázza ki a megvásárolt termékeket, és küldi ki a megrendelőnek.

A továbbításra kerülő adatok: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím,szállítási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám és rendelt termékek, és a szállítási mód.

3.4. A webáruház cookie kezelése

A webáruház működése során cookie-kat használ. Az Üzemeltető, a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a vásárlói kosár kezelése és a felhasználók életkorának ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az erotika.shop.hu webáruház által használt cookie-k fajtás és nevei

Az oldal működéshez szükséges cookie-k

A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez (pl: bejelentkezés). A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

PHPSESSID: Munkamenet süti, az adott munkamenet azonosításra szolgál. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk elvártaknak megfelelő működését.

Nem tárol személyes adatokat vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

GeS: Az oldal testre szabott működéséért felelős süti. Nem gyűjt a felhasználót személy szerint azonosítani képes információkat, az adatokat kizárólag az oldal megjelenéséhez használjuk fel.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: 30 nap

cookie: Nyilatkozat a cookie-k fogadásáról. Ebben a cookie-ban tároljuk a nyilatkozatodat az oldal működéséhez nem feltétlenül szükséges cookie-k fogadásáról, így nem kell minden alkalommal nyilatkoznod ezzel kapcsolatban.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: 1 év

Célzott és Funkcionális sütik

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését. Ezek a cookie-k nem követik nyomon a felhasználó más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk látogatóinknak más oldalakon keresztül.

TitL: A süti célja, hogy az oldal, a látogató visszatérésekor személyre szabott, az érdeklődési köreinek leginkább megfelelő termékeket tudjon az látogatónak ajánlani. Ennek érdekében ebben a sütiben kerülnek tárolásra a látogató érdeklődési körei. A süti személyes adatokat nem tárol, és önmagában nem képes a látogató azonosításra. Amennyiben azt regisztrációkor a felhasználó engedélyezte (3.2.1 pont), a süti alkalmas arra, hogy a látogatásról tárolt információkat összekapcsolja a felhasználóval, így felhasználható lehet egyedi ajánlatok készítéshez. Ha ehhez a felhasználó regisztrációkor nem járult hozzá, és/vagy nem rendelkezik a webáruházban regisztrációval, a tárolt adatokat kizárólag az oldal személyre szabott megjelenéséhez használjuk fel.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: 48 óra

Gmi: Amennyiben az érintett azt regisztrációjakor engedélyezte (3.2.1 pont) egy egyedi azonosító süti kerül a gépén elhelyezésre. A süti segítségéével az oldal akkor is képes beazonosítani, és figyelni a regisztrált felhasználó látogatását, ha az nem lép be az oldalra. Ha a felhasználó visszavonja az erre vonatkozó adatkezelési engedélyt, a süti törlésre kerül.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: 1 év

Analitikai sütik

Harmadik féltől származó cookie: Google Analytics (_gat _ga _git)

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. Ennek érdekében a Google Analytics rendszere sütiket tárol el a látogató eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel az oldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és IP címével együtt) a Google szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a honlap-látogatási szokásokat kiértékelje, jelentéseket, statisztikákat állítson össze számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Sütik törlése

A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Eszközök/Beállítások” menüpontjában vagy az „Adatvédelem beállításai” között „Cookie” vagy „Weboldal” megnevezéssel találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használd a böngésző „Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához

Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy a böngésződ milyen cookie-kat használ, kérjük, látogass el a böngésződnek megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.5. Vásárlói vélemény

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk véleményként megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. név, elérhetőség) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges.

A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Az adatkezelés célja: a felhasználók értékeléseinek nyilvánosságra hozatala, dokumentálása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: felhasználói azonosító, dátum, időpont, a számszerű értékelés, valamint a szöveges értékelés során megadott egyéb személyes adatok.

A nyilvánosságra hozatallal érintett adatok köre: dátum, a termék számszerű minősítése és a szöveges értékelés tartalma.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó törléséig

3.6. Kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, panaszkezelés

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az Üzemeltető a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, valamint bármilyen más személyes adat amit az érintett a levélben közöl az Üzemeltetővel.

3.7. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Sprinter Futárszolgálat Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Postacím: 1725 Budapest, Pf.:117.
Email: info@sprinter.hu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomagvisszaküldés.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Email: info@gls-hungary.com
Web: www.gls-group.eu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomagvisszaküldés.

FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Web: www.foxpost.hu
Email: info@foxpost.hu
Tevékenység: futárszolgálat, csomagfeladás, automatába, házhozszállítással; csomagátvétel; csomagvisszaküldés.

Express One Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Email: ugyfelszolgalat@expressone.hu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomagvisszaküldés.

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44
levelezési cím: 1540 Budapest
Web: www.posta.hu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomag visszaküldés.

Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Postacím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Tevékenység: Vásárlói elégedettség-felmérés, kérdőíves felmérés.

Tárhelyszolgáltató:

AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Email: abplusz@abplusz.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltató

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

6. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés. - Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2018.05.25.